is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 453 )

veRapport teverëenigen, en, dien overëenkomftig, aan de Commisfarisfen voornoemd, te refcribeeren.

• De Vergadering is geëindigd, des namiddags ten twee uuren , en geadjourneerd tot morgen namiddaff ten één uur. 6

vergadering,

Vrijdag, 26 Julij, 1799. Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid. Des Namiddags, ten één uur. Voorzitter: g. d e c k e r. Is geleezen:

1. Concept -Misfive aan de Commisfarisfen tot de 8, 4 en 10de percents Geldheffingen, tot bericht od het Request van de provifioneele Commisfarisfen van het gewezen Koek-, Befchuit- en Pastijbakkers Gilde!

j.Ec3\CiSlc5pt;Miiflve aan den Raad der Gemeente der Stad Medemblik, tot andwoord op hunne Misfive vaneen roden Junij I. i., volgends Refolutie van giS!

^m^^^W^ te aPP-beeren en

Is gfeleezen Request van den Burger B. W. ? Vis. feher, daaroij, uithoofde dat hij voorneemens iVzich

van S/Zl ïtItCht tC b^eeven' verzoeke d« van zijn post, als Ritmeester- Commandant van het Corps Stedelijke Cavallerie, honorabel te worden ont flagen,en van dat ontflag Afte in forma te erlangen:

En is beflooteni hetzelve Request te ftellen in hantnXen." C™*™d™ de' Sud, .om het noodige ?e

De Biirgters Charlé, Heiman, Zielkens. Pothof en LU 3 Diep.