is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 234 )

tende worden gecompleteerd, de zich hier bevindende Manfchappen tot de werving zijri gequalificeerd; met verzoek om aan dezelven, des noods, de behulpzaarae hand te bieden:

En is beflooten, deze Misfive aanteneemen voor notificatie.

Is geleezen Request van de Weduwe de Crane en Remmers, Kooplieden binnen deze Stad, om daarbij aangevoerde redenen, verzoekende te erlangen, Brieven van voorfchrijving aan het Vertegenwoordigend Lighaam, ter bekoming van furcheance van betaling, voor den tijd van twaalf maanden:

En beflooten, hetzelve Request te ftellen in handen van het Committé van Juftitie, om bericht, confideratiën en advies, zonder refumptie.

Is geleezen Request van Willem Jong c.f., Hanglieden der Bokking, woonende alhier aan den Zandhoek, daarbij verzoekende, dat de Vergadering de noodige maatregelen gelieve te neemen, ten einde de Zandhoeks Boom, op de daarbij voorgeftelde uuren open zij, om 'er de Haringfchuiten doortebrengen, of, dat anders de Boomfluiter worde gelast, om den Boom telkens te openen, wanneer zodanige Schuiten moeten pasfeeren:

En is beflooten, hetzelve Request te ftellen in handen van het Committé van Algemeen Welzijn, om, daartoe termen vindende, deswegens bij den Commandant der Stad, de noodige demarches te doen.

Is geleezen Rapport van het Committé van Juftitie, op de Requeste van Staedel en Rühle, Kooplieden binnen deze Stad, daarbij verzoekende Brievfen van voorfchrijving aan het Vertegenwoordigend Lighaam, ter bekoming van furcheance van betaling voor den tijd Van twaalf maanden; advifeerende het Committé voor-, noemd, daarop alleszins gunstig, als hebbende de al-, hier woonende Crediteuren opgeroepen, met dat gevolg,