is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 229 )

partement van den Amftel, en zulks om het noodige te verrichten.

Is geleezen eefle Voordragt van de Commisfie tot de zaaken van de tweeCompagniën Burger Cavallerie binnen deze Stad, daarbij overleggende de Rekening, van het gene deze Stad,van den Lande,is competeere. ,.e, voor toelage, geaccordeerd tot inftandhoudmg van dezelve twee Compagnièn, voor den Jiare 1800,

£ f r: 's weeks, voor Équipement, onderhoud enz,,

van i'ederen Onder-Officier of Ruiter, opgemaakt va» Maand tot Maand, volgends de ontfangene Maa-.delijkfche fterkte van dat Corps, bedraagende eene fomma van / 20892: ia:

En is beflooten, deze Rekening aan den Agent van Oorlog, bij Misfive, intezerukn , en op de fpoedige voldoening d/é?éjr, Somma te infteeren.

Is geleezen eene Voordragt van de Commisfie, door deze Vergadering, den 16 April 1799 benoemd, tot 'het voordraagen van-gefchiktePerfuouen ter vervulling van vacante Eerenposten, daarbij, ter vervulling van één der twee vacant zijnde Regentesfenplaatfen'van het Spin- en Nieuwe Werkhuis dezer Stad , aan de Vergadering voord'raagende de Burgeresfe Alida Westenberg , Weduwe van Johannes Haas:

En heeft de Vergadering zich met dezelve Voordragt geconformeerd, en diensvolgends beflooten, de Burgeresfe Alida Westenberg, Weduwe van Johannes Haas, tot Mede-Regentesfe van het Spin en Nieuwe Werkhuis dezer Stad aanteftellen ; met last op den Boekhouder der Officiën, om dieswegens het noodige te verrichten.

Is geleezen de volgende Voordragt van de Commisfie, beftaande uit de Burgers Lublink en Bastert:

Ff 3 VRIJ-