is toegevoegd aan je favorieten.

De onechte zoon, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95 DE ONECHTE ZOON,

duiden? Men fchimpt, men fcbreeuwt, dat ik geene cocarde op mijn' hoed draage — verftaat gij, geene nationale cocarde! Ik roep luid, dat ik een Comte du St. Empire ben. — Wat doet men? Men klopt mij, foi d'honnëte hommt! Men heeft mij geflagen, en een moriige poifarde heeft mij een knip voor den xeus-gegeeven; ja, daar waren zelfs eenigen, die mij naar den lantaarnpaal wilden brengen. Wat zegt gij daarvan? Wat zoudt gij gedaan hebben, & ma ■place? Ik wierp mij hals over kop in mijne post» thaife, en haastte mij om uit de barrières te koomen. Voila toutl het was eene facheüfe hiftoriej maar nochtans regretteere ik nog de delicieufe moments, die ik gefmaakt heb in dans cette capitale du monde; en dat moet men zeggen, dat moet men bekennen, hoewel ik 'eiHechts weinige maanden gepasfeert heb, dat mijn favoir vivre, mijne houding, de pli dien men aan mij remarqueett, geheel fransch, ten eenenmaale Parifiaansch is.

baron.

Daar heb ik geen kennis van; maar uwe fpraak komt mij ten minften niet Duitsch voor.

de graaf.

Ali, mon Colonel! gij maakt mij daar een groot compliment.

b a r o k.

Ik bid, dat gij 't zoo voor lief neeme.

de graaf.

Zoo zijn alle mijne foins, dacht ik a pure pene zints

vijf