is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ 86 li APRIL 1800'

Heffing, ten aanzien dier Goederen, te ontduiken, maar verpligt zyn, dezelve te berekenen.

Art. 13.

Van Goederen, nagelaaten by Ingezeetenen deezer Republiek, en onder Adininiltrateuren binnen dezelve beruftende waartoe, by Telïament, als Erfgenaamen geroepen zyn Perfoonen, die, na verloop van zeekere Jaaren , of na het exteeren van zeekere Conditiën , in leeven zullen bevonden worden, en in welker opzicht gevolgelyk onzeeker is , wie de Erfgenaamen, na expiratie van voorfz. tyd, weezen zullen, en of dezelve Ingezeetenen van deeze Republiek zyn zullen, dan niet, zal. door de Admihiftrateuren het fournisfement in deeze voorbetaaling ten vollen moeten worden gedaan, gelyk ook zal moeten gefehieden van Goederen, onder Adminiftrateurs binnen deeze Republiek beruftende, waarvan de Eigenaars, Ingezeete» nen deezer Republiek geweest zynde, al eenige Jaaren vermist zyn geweest, fchoon men niet weet, wie tot dezelve, indien de Eigenaars niet opdagen, gerechtigd zullen zyn.

Art. 14.

Ten aanzien van deezg, Heffing, zullen Weesmeesters of derzelver Suppooilen, Voogden, Curateurs en Adminiftrateurs vaneen anders Goederen, zich ftiptelyk moeten houden aan de bepaalingen in deezen gemaakt, en niets mogen declareeren voor de moeite of vacatiën, die«y ter deezer zaake hebben gehad;alles met qualificatie om te verkoopen of te negotieeren, zo veel als zy, ter voldoening hunner fournisfemen* ten, in derzeiver qualiteit zullen nodig hebben, zon» der meer; zo ais mede Hypochecauën, welke mede ten

voorfz.