is toegevoegd aan je favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46tV - -9 NOVEMB EK 1800.

De Tweede Kamer, overweegende, dat het $8 Art van de Staatkundige Grondregels duidelyk bepaalt de vereischten tot het maaken van aanjpraak en bekomen van Penfio'-n.

Overweegende, dat de in deezen bedoelde'Arnhem naaren, ook zonder dit nader Befluit, aanjpraak op penfioenen zouden hebben, mi's vallende in de overige termtn van dat Articul.

Overweegende, dat het oogmerk van het Befluit fchynt te zyn, om aan die Perfoonen eenige meerdere gunst ter aanmoediging of gerustftelling te belooven en toeteftaan.

Overweegende, dat deeze meerdere aanmoediging of gerustfiellinp daarin niet gevonden worden, hetzelve alzo hei bedoeld effect zal misfen.

Bekrachtigt het nevensgaande befluit niet :

En zal Extract van dit Decreet, met Copie van het bovengemeld Rappurt, met het niet bekrachtigd befuit en de daar toe behoorende Stukben aan de Eerfte Kamer worden teruggezonden.

De Prsefident adjourneert de Vergadering tot morgen op den middag, dezelve converteerende in een Committé Generaal.