is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het vyfde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o BYVOEGSELSen

Bl. 331. r. 6. De inhuldiging gei fchiede - te Reimerswaal." En wel met groote pragt en ftaatfie , volgens verhaal van Reigersberg (j) ,. in tegenwoordigheid van de Zeeuwfche Edelen , Maximiliaan van Bourgondie; van Kruiningen; van Renesfe; van Haamjlede; vanBotland; vanThuilvan Serooskerke; van Romer swale; van den Abeele en van Borsfelen (j).

Bl. 332. r. 9. „ De Graaf van Aremberg heeft, eerst in den aanvang des volgenden jaars, de hulde, in 's Prinfen naam, in Friesland ontvangen." De Staaten, die eerst, en daar na de Stadhouder, zwoeren, deeden den Eed te Leeuwaarden, op den zeventienden van Louwmaand des jaars 1560, en hadden , thans, eenige verandering in den ouden eed, door Karel den V. , "ten jaare 1515, gedaan , ontworpen ; maar Philips begeerde ze, op geen' anderen voet dan zyn Vader, te doen. De eeden der byzondere Steden wierden, kort daar na, afgelegd (j).

Bl. 334. r. 7. „ Die van Delft en Leiden — merkten aan, dat men, vooraf, behoorde vast te Hellen , hoe 't met de opvolging gaan zou, als een Dogter ouder was dan een Zoon." 'Er Haat, eigenlyk, in de Hollandfche Refolutien, „ die van Delf „ ende Leyden feyden geraden te wefen , „ te vernemen , wat 'er gedisponeert was „ ofte fal werden , wefende ouwer Doch-

„ ter

O) s. D. bl. 494—499'

(1) Zie Ermerins over Rommerswale . bl. Jf. ij) Schwartzenb. /. c. bl. 175. 176. 17S. 1S2. 185.