is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Tiende deel, beginnende [...] in't jaar 1609; en eindigende, met de dood van Maurits [...] in't jaar 1625.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424 VADERLANDS CHE XL. Boek;

iSsi. voor hem opgenomen (yj. Doch dit hielp wei-

nig, om 't verval zyner zaaken te herftellen.

Bucquoi hadt, in 't voorjaar, Moravie bemagtigd. Van daar trok hy naar Hongarye, alwaar hy, na 't behaalen van eenige voordeden, omkwam in een gevegt. Silefie hadt zig, kort te vooren, aan den Keizer onderworpen. De Graaf van Mansfeld, genoodzaakt Boheeme te ruimen, kreeg last van Koning Fredrik, om de Opper-Palts, die, door den Hertoge vanBeyeren, met eenen inval, gedreigd werdt, te befchermen. Hy begaf zig, in den nazomer, derwaards. Doch hy kon niet beletten, dat Graaf Joan van Tilly, die de Beyerfche troepen geboodt, zig van Bamberg en andere Plaatfen meester maakte. Spinola, zyne overwinningen in de Neder-Palts vervolgende, bemagtigde Stein, Ladenburg en Keizerslautern, eniloeg, in Wynmaand, het beleg voor Frankendaal. Hierdoor noodzaakte hy Mansfeld, de OpperPalts te verlaaten, die toen Tilly geheel in handen viel. Mansfeld trok naar de Neder- Palts. Op zyne aankomst, werdt het beleg van Frankendaal opgebroken. Doch alzo Tilly hem op de hielen volgde, werdt hy genoodzaakt, de wyk te neemen naardeElzas. De voornaamfte Plaatfen van de Neder-Palts, Manheim, Heidelberg en Frankendaal, bleeven egter nog in de magt des Paltsgraafs. De Koning van Groot-Britanje hadt, ondertusfchen, den Ridder Digby gezonden naar Weenen, om een Verdrag tusfchen den Keizer en den Paltsgraa,ve te bemiddelen. Doch Ferdinand, ftout ge-

wor-

(y ) Ai rzBMA i. Deel, tt. 46-4 S, 52-61. Wassenaar i. Deel, f.'i.s.z verf. a<j.