is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|4 Gebruik van den Octant en Sextayt,

heeft, en deeze beide voorwerpen dus omtrent iq aanraaking zyn, indien men niet hier in nog gemaklyker te werk kon gaan. Men weet omtrent hoe laat het aan boord is; men weet op welke gegiste Lengte men zich bevindt, en eenige graden onzekerheids zyn hier van geen belang: dus weet men ook, die Lengte tot tyd brengende, hoe laat het omtrent op die plaats is van waar men de Lengte rekent, by onze Zeelieden van Teneriffa: en dus vindt men in den Almanach hoe groot byna de afftand zyn moet tusfehen de twee voorwerpen, die men kwil waaraeemen.

By voorbeeld, ik bevind my op 300 Lengte den *8. Mey 1788, en wil tegen 8 uuren des avonds den afftand van de Zon tot de Maan waarneemen. Daar ik 30° oostlyker ben dan Teneriffa, zal ik twee uuren laater tellen dan men op Teneriffa telt: het zal dan op Teneriffa omtrent 6 uuren zyn; en dus, daar de afftand van Zon en Maan ten 4". 53'. 20". in den Almanach gavonden wordt 830. 41' 8*. en ten 7». 53'. ao', 820. ij'. 49". zo zal ten 6 uuren* de afftand tusfehen in vallen, en dus omtrent de 83° zyn. (*) In 't algemeen, daar het verfchil in 3 UUren tyds altoos meerder dan'éénen graad, en altoos minder dan twee graden bedraagt, zal eene vergisfing van 3 uuren nooit 2° bedraagen; 'c geen hier van geen belang is, om dat het veld van den kyker eenige graden beflaat, en men dus de beide voorwerpen te gelyk zien kan, al zyn zy nog eenige ■

gra-

(*) Zie dit nader üitgelegd in de Verklaaring van den Al. manacb, bl. IV. V. VI. VII. van ieder Maiad: en ia de Verhandeling tvtr de Lengte, $. 40, 41.