is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 Gebruik van den Octant en Sextant t

den verften rand meeten, indien de Maan juist vol is; en altoos, indien zy niet vol is, de aanraaking der Ster met den verlichten rand, welke dan, naar omftandigheid van zaaken, of de verfte of de naaste rand zyn zal: men moet dus altoos aantekenen welke aanraaking men waargenomen heeft, die van den paastcn of die van den verften rand. (*)

§• H-

Ten Tweeden', wanneer men het oog niet dan naar het flauwfte voorwerp richten wil, zal het ander voorwerp z ch met betrekking tot den waameerrer, die reeds naar het eerf(gemelde ziet, of aan de ree' ter- of aan de linkerzyde zyn. Indien het eerfte plaats heeft, zal men, onder de behoorlyke richting, met het voortfehuiven van den wyzer het tweede voorwerp in den Spiegel krygen, om dat zich de wyzer, en dus de Spiegei, als dan naar het voorwerp keert: doch zo het voorwerp aan den linkerkant was, kan dit nier gebeuren, om dat de wyzer, en dus de Spiegel, als dan van het voorwerp afgekeerd worden: dus moet men in dat geval het werktuig het onderst boven houden; waardoor, wanneer men het oog door het glas naar een voorwerp richt, de wyzer en du< de Spiegel voortgefchoven wordende, zich naar de voorwerpen aan de linkerkant gelegen keerenen gevolglyk zullen die voorwerpen in den Spiegel komen; gezien, en met het ander voorwerp in aanraaking kunnen gebragt worden.

Voor het overige heeft ook plaats het geen wv te voren gezegd hebben, namelyk

X*) Zie Ftrhandeling &.er de Lengte, $. afi. ^