is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xiv. hoofddeel. 2fl9

der waareld verhandelden. Tenvyl men teeveus , op deeze plaatlèn , het allertreffendst bewys ontmoet, zoo van de onbeItendigheid der waareldfche zaaken en Senschlyke grootheid/ daar men 't magtiglle Ryk der Waareld, onder deszelfs eige puinhoopen, bedelven ziet; als van den grooten invloed, welke de aart en geitel, tènis der ■Regeering, op den bloei en't geluk der volken heelt; daar de uityverkfelen der vryheid, en die der willekeurige heer. fchappy, zig hier, in hunne fterkfte teegen. ftelhng,vertoenen. ——— Ostia, Jigt ten ooften, aan den mond des Tybers, in eene ongezonde lugtftreek. Albano, digt by't oude Alba. Castel-Gandolf j aan Jt meer van dien naam, met een Pauslyk kalleel en fchoone tuinen. Veletri, eene aangenaam» ftad. Fresca'i,eertyds Tusculum, waaromftreeks men veele buiten-paleizen,midsgaders overblyfzels van de lusthoven der oude Ro» meinen vindt.Palestrina, eertydsPraeneste, op eene aangenaame en koele hoogte,geleegen Terracina, met eene have'i, eertyds Tra* china en Anxur, ten oollen ekrPontynfche

moe-