is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en Batavia, naar Samarang [...] in de jaaren MDCCLXXIV tot MDCCLXXVIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MACASSER, AMBOINA, enz". 225

Wij fielden eerst onzen koers om de o. z. o., toet voorneemen om vervolgens o. ten z., of zoo veel zuidlijker of oostlijker aan te boegen, om de Linie 1130 lengte te fnijden; op den 9. Mey naar gisfing io6° Lengte hebbende, ontmoette ons veel kroos, Hukken van bamboezen, hout, takken en bladen van boomen enz., zijnde teekenen dat "wij het land begonnen te naderen; fchoon het daarna bleek , dat wij toen nog zeer verre van Sumatra's westkust verwijderd waren, en mij in het vervolg deed denken, of zulks niet wel van het eilandjen, dat op de Kaart van de Indifche-zee onder de Linie op 1050 Lengte geplaatst is, en het Laage-Eilandgenoemd wordt, is afgekomen. Wij beflooten daarop, zoo fpoedig mogelijk , door de Linie te fieeken, om, ingevolge de zeilagie - ordre, het Eiland GrootFortuin aan te loopen , als zuiver en fchoon zijnde ; doch de ondervinding bedroog ons; want in plaats van fpoediger onder Sumatra te komen, liep het aan tot den 25. Juny eer wij het EilandNasfauw in het gezicht kreegen; terwijl wij intusfchen met de n. o. winden tot op 8° Zuider Breedte liepen, daar wij verfcheiden dagen met doodfrilte dreven, vervolgens de z. o. winden kreegen, waarmede wij weer afzeilden tot 3 , en toen eerst Nasfauw bereikten, daar wij, volgens ons bedek, meer dan de Lengte van Batavia hadden.

II. Deel. P On-