is toegevoegd aan je favorieten.

Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia [...] in de jaaren MDCCLXVIII tot MDCCLXXI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óver BATAVIA. Mt

te kunnen inloopen: dagelijks groeit ze aan naafden kant der Reede, waardoor die legplaats der fchepen hoe langer hoe meer van de ftad verwijderd wordt. Om de west loopt zij op fommige plaatfen droog*

Regt voor den mond der rivier*daar het droog; fte omtrent vijfendertig of veertig roeden van afligt, blijft met laag water niet meer dan één ert een half of twee voet water, zoo dat men er als dan met een gewoone fcheeps - chaloup niet over kan, maar beoosten om moet vaaren, en wanneer de wind Uit zee frisch doorwaait, ftaat er op de bank een moeijelijk en kabbelig water, en zelden gaat er een kwaade mousfon voorbij, zonder dat er vaartuigen op blijven.

Deze droogte heeft haaren oorfprong van eene zwaare aardbeeving, welken in 't laatst der voorige eeuw op Java is ontftaan, hierdoor werd die groote rivier voor een gedeelte verftopt; doch de grootfte aanwas ontftond federt den jaare 1730, en het is te vreezen, dat het door den tijd de rivier ten eenemaale onbruikbaar zal maaken.

Het Kasteel van Batavia, hetwelk het noordelijkst gedeelte van de oostzijde der ftad uit* maakt, is een vierhoek, met vier geheele bolwerken voorzien, die met hooge gordijnen aan malkanderen zijn gevoegd, behalven aan de zuidzijde, welke onder de Regeering van den Heer van IMhop is weg gebroken. De muuren en bolvver* O a keil