is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 BESCHRIJVING der

het dorp op timmert (2). In deezer voege is het mede zMNÈit ë'L^eScn met ^e Rolreederij, of het maaken van Zeildoek; daar 'er, met den aanvang deezer Eeuwe, nog verfcheiden in bezig waren; doch 'tgeenallengskens uitdijt. Met den Koophandel in Graanen blijft men nog ijverig voortvaaren; en men vindt 'er eenigen, die hunne genegenheid voorde Visfcherij op op Groenland zeer duidelijk toonen. Voor het overige zijn 'er veelen , die zich met het houden van Koeijen, en het maaken van Booter en Kaas, geneeren: zijnde dit een der oudfte bezigheden deezer Dorpelingen.

(2) Dit weinigtal is, wat de Scheepstimmerwerven voor groote Schepen betreft, tegenwoordig geheel te niet ; waar uit een verval van Smcederijen, en van alles wat aan den Scheepsbouw paalt, voortvloeit.

/

IX.