is toegevoegd aan je favorieten.

Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAANLANDSCHE DORPEN. 30!

Ie duizenden hadt omgezet; deeze hem aangeweezen wordende, kon hij zijne oogen niet gelooven, hij riep, vol verbaasdheid uit, Hemel! is dat de Man aan

men ik zo veel duizenden vertrouwde!

Dit voorkomen geeft nu en dan aanleiding tot ontmoetingen, die zo min kunnen fmaaken, als zij lïerk affteeken. Een mijner bekenden, een Koopman van zeer ruime middelen, vervoegde zich ten huize van een Heer ttAmfterdam, die gansch aanzienlijk woonde, en een trein daar mede overeenkomftig hieldt; doch veel min van gereede Penningen, dan mijn Vriend de Dorpeling , voorzien was, om eene fchuld in te vorderen: de knegt tradt in de Zijdkamer, en hij hoorde zich op een toon van minagting aanmelden, als den Olieboer, ( hij dreef, in de daad, grooten Handel in Olie en Zaad,) en moest zonder de fchuid te ontvangen, voor die keer, dewijl 'er geen gelegenheid was, om hem te fpreeken, de gewoone uitvlugt der Nietbetaaleren, vertrekken.

Schatten op te leggen, was in vroegeren dage, toen de Winsten grooter en Ver-

tee-

AAtfHANGZEL.