is toegevoegd aan je favorieten.

Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 95)

lykheid verkogt is door de Weduwe van Hen* drik van IVisfekercke, aan haar Mans Broeder Heer Amhonh van Wisfekercke; vervolgens moet dit Ambacht gefmaldeelt zyn geworden * Want ten jare 1789 , waren hier Ambachtsheeren.

pieter Anthony de Huybertr Erven.

Mr. Joban Pieter van den Branden , Ridder

Baronet. Adriaen Paardekooper, Erven. Mr. Bastiaan Nebbens. Quirinus Dominions*

Francois Bernardus Henricus Rogerias va» der Gracht (z).

Het wapen dezer Heerlykheid was, of wordt nog gehouden te wezen, het Schild van keel, Waarop een keper, verzeld met drie vliegende Merletten van zilver (a\

Ten aanzien van kouwerve, .Kaamerve.' wil men de naams-oorfprong van de Kauchers afleiden, welke in Zeeland zoude gewoond hebben (b).

Dit Ambacht, 't welk zig bevond opdeoostzyde van Zuidbeveland, tegens over Sint Maartensdyk, en dat mede door den Vloed van 5 November 1530, verüonden is, was van de

aan-

(z) Naamw. der Stad Goes enz. d'Ao. 1780. bl. 66,

Sinalleg. bl. 703. (£) A. Pars Katw, Qudh. voorr. bl. 37.