is toegevoegd aan je favorieten.

Naauwkeurige beschryving der overstroomingen, benevens derzelver treurige gevolgen [...] in den jaare MDCCLXXXIV voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAMLYST

DER HEEREN

INTEKENAAREN.

A.

Abrahams (Joh.) Boekhandelaar te Middelburg, 4 Exempl.

Aitsma (David Julius van) Hoofdbailliuw en Raad

enz. enz. te Batavia. Akerfloot (P. H.) te Leyden groot papier. Allart (Johannes) Boekhandelaar te Amlterdam I

groot pap. en 12 ordin. papier.

Allen (Willem) Frans kost Schoolhouder te Abcoude , groot papier. Ariens (Mr. N.) te Leyden. Asfendelft (Adrianus van) Predik, te Leyden. B.

Baart (Jonkvr. W. M. v. v.) te Haarlem. Bakhuizen (H.) Boekhandel, in 's Hage. Beek (Fredrik van) te Amlterdam 3 Exernpl. Beekel (J. C.) te Leyden.

.Beke (Mr. W. van der} Refident te Ceribon , 2 Exempl.

Belcourt (J. C. de) Commies op 's Lands Magazyn

te Coeverden. Bellingwoud (de Wed.) Boekhandel, te Amlterdam. Bercum CH. van) Boekh. te Amlterdam 1 Exempl.

gr. papier.

Bergen (W. van) Boekh. te Breda 2 Exempl. Bikker (Louwrens) te Vlisfingen groot papier. Blusfé en Zoon CA.) Boekh. te Dordrecht,2 Exem-

pl. groot pap. 2 ordin. papier. Boer op de Beets (Jan de) te Hoorn.

Boet-