is toegevoegd aan je favorieten.

Het rampspoedig nootlot, van den ontijdig gebleven [...] Louis Marie Grave van Welderen [...] na dat hij triumphelijk op Doggersbank [...] hadt gestreeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET "> RAMPSPOEDIG NOOTLOT\

VAN DEN ONTIJDIG GEBLEVEN

JONGEN ZEEHELD LOUIS MARIE GRAVE van WELDEREN,

In den Ouderdom van 25- Jaaren, na dat hij triumphelijk op Doggersbank op de Ajax hadt gejireeden;

MET 'S LANDS SCHIP VAM O ©U LOGE

WE UN IE,

ALS ZEE,-KAPITEIN, OP DE JUTSCHE KUST GEZONKEN,

den 19 van Wijnmaand 1782. Ben VAD ERLANDSCHE ZEEHELDEN toegetreurt.

door

J; LE F R A NC Q van BE RKHEY,

M, D. HIST. NAT. LECTOR, LID VAN VERSCHEI' DEN DICHT- EN NATUURKUNDIGE GE' NOQ TSCHAPP EN, TE LEl'DEN.