is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 Over de Perssing

ja allerwegen, en zulks naar evenredigheid van de diepte boven het gedrukte punt.

M. Op deze waarheid ruil de geheele werkzaamheid eener Vloeiftoffe op een ingedompeld Liehaam. — Uit de persfing naar alle mogelyke richtingen volgd , dat een Lichaam , 't welk te midden in een Vloeiftof gedompeld is, allerwegen eene persfing moet ondervinden.

L. Buiten kyf.

M. Wyders zal een ingedompeld Lichaam eene meerdere of mindere persfing te dragen hebben , naar evenredigheid van de boven hetzelve ftaande Koloms hoogte.

L, Het Lichaam zal ontegenzeglyk meerdere Zwaarte te dragen hebben , hoe dieper hetzelve ondergedompeld is.

M. Alhoewel ik vertrouwen kan , dat ge deze waarheden , als ruftende op het voorige , te recht begrypt, zal ik egter de gemelde Zydelingfche cn andere persfingen met eenige voorbeelden toonen , cn nader met Proefneemingen ftavcn.

Laat (PI. IV. Fig. 44.) C E D B eén Glas met Water tot de hoogte gb gevuld zyn, cn daar in

een Lichaam A gedompeld zyn. Dit Lichaam

zal, zo lang hetzelve op de hoogte of diepte d e zich bevind, van boven geperft woiden door dc Zwaarte van de recht daarop ftaande Kolomme <»A.

L. En zulks om even bygebragte reden , te weeten : om dat de Vloeiftof perft naar haare hoogte.

M. Met gelyke kracht zal het Lichaam Zydelings