is toegevoegd aan je favorieten.

London, in een' boertigen stijl beschreeven [...] opgedraagen aan, de maatschappy der verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LONDON'. 165

Gefchilderde kamer, die dient tot het houden van Conferentien, als 'er fomtijds Commisfien of leden van beide de Huizen eens met eikanderen moeten aboucheercn, of ook wel eikanderen foufletteeren, want die Huizen zijn het zelden eens. — Dit kleine vertrek is nu eigentlijk de kamer van het Laagerhuis, waar de Gecommitteerden uit den Burgerfland hunne Bijeenkomften houden. Dit vertrek is zeeker vrij klein, voor bij de zeshonderd leden, welken hier, als de Vergadering voltallig is, kunnen bijeen komen. Die kleine Apartementjens dienen ten gebruike van den Spreeker en tot andere behoeften. Laaten wij nu naar 't Hoogerhuis gaan. Ziet deze kamer is nog kleiner, doch de gemeente die hier geplaatst moet worden , gaat ook niet boven het getal van ten hoogften 200 perfoonen, beflaande uit den Koning, de Aartsbisfchoppen en Bisfchoppen, of Geestelijken, Lords en Pairs, en uit den hoogen Adel, als Hertogen, Graven, Viscounts cn Barons, welke waereldlijke Lords geheeten worden. ■— Zo dat beide deze Huizen, het Hooger- en het Laagerhuis, te recht een fchonkL 3 jen