is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t2Ö ZAAKEN VAN

Transporteer - ƒ 18000 o 0

5 Penfioen a ƒ 1200-0-0 . - 6000 o o

Voor Cornets en Guidons van de

Guardes du Corps, en Capiteins

van de Artillerie en Ritmeefters

van de Husfaaren. 41 Penfioenen a ƒ 900-0-0 . - 36900 o o Voor Ctpiteins Commandanten van

de Guardes, Exempts van de Guardes du Corps, en Capiteins van

de Infanterie, van de Mineurs en

de Pondgasren. 16 Penfioenen a/600-0 0 . - 960000 Voor Capiteins Commandanten van

de Infanterie , Brigadiers van de

Guardes du Corps, en Capitein

Lieutenant van de Mineurs , de

Artillerie, en de Compagnie; Pond

gasten, en eerfte Lieutenanfs van

«e refpeftive Regimenten Guardes.

16 Penfioenen a ƒ 500-0-0 . - 8000 o o Voor tweede Lieutenant en Adjudanten van de Regimenten Guardes, en Lieutenants en Adjudanten van de Cavallerie en Dragonders en Husfareri.

60 Penfioen 3 ƒ 400-0-0 . - 24000 o o Voor Lieutenants en Adjudanten van *

de Infanterie, Artillerie, Mineurs

en Pondgasten , Cornets van de

Cavallerie , en Husfaren , Vaandrigs van de Dragonders, en van

de Guardes en Sous-Brigadiers van

de Guardes du Corp?. i 50 Penfioenen a ƒ 350-0-0 . - 17500 o: Voor Vaandrigs van de Infanterie, «■■ ■ " ■. - 3

en Onder-Lieutenants van de Mi- ƒ120000 o o

nieurs en Artillerie.

N°. 19, a.