is toegevoegd aan je favorieten.

Staat der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende het generaal rapport van de personeele commissie van het financie-weezen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23a GENERAAL RAPPORT VAN

I Chirurgyn-Major. En I Tambour-Major; als mede i Capellaan.

En dat het voorfz. Battaillon met de Staf zoude behooren te worden betaald volgens den Sraat, insgelyks geëxhibeerd en getekend met de Letter D.

Dat de Compagnien Jaagers, die tot nu toe by de Provincie yan Holland en Wes'vriesland zyn aang-houden , in dienst van de Generaliteit behooren te worden overgenoomen, en daar van geformeerd een Battaillon van vier Compagnien, ieder fterk:

I Capitein.

I Lieutenant.

I Tweede Lieutenant.

I Vaandrig.

4 Sergeanten.

i Capitein des Armes.

1 Gevryte C rporaal.

2 Hoornblaazers. 6 Corporaals.

i Solliciteur. Ea 6o Jagers.

Dat daar en boven by twee van dezelve zoude behooren te worden aangelleld.

I Capitein - Commandant, en by het Battaillon. i Lieutenant-Coilonel. I Major.

i Adjudant. En I Chirurgyn.

Dat, dewyl die Compagnien van dezelfde fterkte zouden zyn , als by het Plan van 1789 is voorgeflagen, overeenkomftig het zelve voor ieder Sergeant, den Capitein des Armes, den Gevrycen Corporaal, ieder Corporaal , Hoornblaazer en Gemeene aan den Capitein zouden behooren te worden toegelegd elf ftuivers tea twee en veertig dagen, en derzelver Soldye daar mede verhoogt.

Dat mitsdien die Compagnie» en de Officieren van de Staf zouden behooren te worden betaald volgens den Staat, al mede geëxhibeerd en geteekend met de Letter E.

En