is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, den vestingbouw betreffende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao8

over de NATUUR

deszelfs Borstweering is in zyn aanleg 3© voeten breed, agter welke dc grondvlakte van dc Walsgang insgelyks 30 voeten breedte heeft, welke door een Gragt van twee roeden breedte gefcheiden is van de agterfte Flanq 0 P, zynde door het Orillon k l genoegzaam gedekt tegen het Enfileeren cn de Boogfchooten.

Deeze Flanq gebruik ik tot een Battery, en, de Stukken reddeloos gefchooten zynde, kan dezelve als dan noch met Musketticrs bezet worden.

§ XVI.

De Flanq zq heeft een Borstweering, welker afdak zich in den afftand van vier roeden in de vlakte van het Water verliest: deszelfs Walsgang is met het Banquetje 12 Voeten breed, en, als het Terrain niet al te hoog is, tot op de diepte van het Zomcrwater ultgegraavcn.

Agter dezelve legt een Gragt van twee roeden breedte, kunnende dienen tot een Haven, of, in geval van een zeer hoog Terrain, tot een Wapenplaats.

De gemeenfehap van deeze Gragt met de Capitale, kan men verkrygen door middel van een SortiePoortje by k.

Ee Wal Q k is met het Orillon Q z een weinig hooger, dan de Fianq lp: dus dekt zeniet alleen de voorfte Flanq zq voor Boogfchooten en Enfilad*s, maar ook de Canonnen van de Flanq lp voor

ichiiin-