is toegevoegd aan je favorieten.

Catechismus der weetenschappen, schoone kunsten en fraaije letteren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPZEGGEN.

465

Petrus. De veele wendingen en beweegingen des lighaams voegen ook, na myn oordeel, niet op den kanzel.

Ernestus. In lange naa niet. Het lighaam behoort altyd in eene regte, natuurlyke, eu ongedwongene houding te blyven. De draaijingen, wendingen, en geweldige beweegipgen des lighaams, voegen beter in eene Italiaanfche Pantomime. Een Leeraar, welke op den Predikftoel, in eene geduurige beweeging is, dan eens regt op ftaat, dan weder zyn lighaam als een fcheermes buige, dan hec zelve agter over, dan weder met drift voor over werpt , maakt eene belagchelyke vertooning; maar egter weder van de andere zyde, moet hy niet beftendig regt cn onbcweeglyk, als een ftandbeeld of fpreekend Orakel, blyven ftaan.

■ Leonard. Ik mag gaarne gcfchïkte gebaarden op den Predikftoel zien; my dunkt zy hel* pen veel tot den indruk en het wel verftaaa der voorgedraagene rede.

Ernestus. Zo is't, de gebaarden met de handen geeven eene groote uitdrukking aaft de rede; maar deeze gebaarden moeten ook zedig, uoodzaakelyk, crnftig, edel en uitdrukkende zyn. De altyd met de handen fchermende Leeraar, die den Predikftoel tot eenen molen maakt, die opfpringt, met geflootene j.i 2. vuis-