is toegevoegd aan je favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DÉN OUDEN WOLF. I67

zeide de Herder. Gy moest zelfs in 't geheel geene Schaapen eeten* zelfs geene dooden, indien ik uw vyand niet zyn zou. Een dier, dnt my reeds de doode Schaapen wegvreet, kon ligt , als hem de honger aanprikkelde , zieke Schaapen voor dood, en gezonde voor ziek aanzien. Maak op myne vriendfchap geen rekening, en pak u weg!"

VI.

Ik moet 'er dan het liefst dat ik heb aan wagen , om tot myn doelwit te geraken ! dacht de oude Wolf, én hy kwam by den zesden Schaapherder.

,, Herder, hoe gevalt u myn pelsï" vraagde de Wolf.

„ Uw Pels!" zeide de Herder. „ Laat eens zien ! Hy ziet 'er wel uit; de honden moeten u zeer weinig beet gehad hebben."

„ Nu hoor dan , Herder; ik ben oud, en zal het niet lang meer maaken. Geef my de kost tot aan myn dood, en ik vereere u myne pels."

,, Ei kyk!" zeide de Herder. Leert gy ook de loopjes der oude vrekken ? ,, Ik bedank u hartelyk vriend ; uw Pels zou my ten langen lesten tienmaal meer kosten, dan zy

waard