is toegevoegd aan uw favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSCHEN LIEF HÜBINf KIND.

Ja , zo heb ik ook den braaven Jacob lief»

VA h ER,

En zo kunt gy den ondeugenden Hendrik niet lief hebben voor dat hy zich weer betert; want wie zou met ondeugende menfchen gaarne in gezelfchap zyn of zich naar hunne flegtheden kunnen voegen ? Maar wat zult gy nu doen, als hy weder by u komt, of als hy verzocht dat gy weder by hem zoud komen ?

K I N D.

Ik zal hem zeggen , dat hy zich beteren moet, en niet meer zo ondeugend zyn , dat ik anders niet.met hem kan omgaan.

VADER.

Goed kind! doe dat, zo zult gy hem mogelyk op een beter weg brengen. En gelukt u dit, dan moogt gy u met regt verblyden , want dat hebt gy eens ter deeg iers goeds gedaan en onze lieve Heer, die daar aan een welgevallen heeft, zal u daarom beminnen , en het zal u altyd welgaan.

MEN