is toegevoegd aan uw favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEK MOET NIEM. OM ZYN KLEED. VERACHTEN. <5

paardemest. Hy haalde hierop een reukvaatje, bewierookte den boer rondom , zo dat deeze van fpyt niet wist wat hy doen zou. Zelfs riep hy de meid en zeide dat zy de vlakken , die de boer met zyn morsfige fchoenen gemaakt had, moest opveegen. Karei ftond te lachgen dat hy fchudde over den moedwil van zynen broeder.

Maar Willemyntje , een goed en zagtzinni^ meisje van 12 jaaren , was geheel anders. Zy beftrafte haaren broeder niet alleen over zynen moedwil jegens deezen hupfchen boer, maar verzocht hem zelfs te gaan zitten; bood hem een glas bier aan , en ontlastte hem van zyu hoed en ftok.

Intusfchen kwam de Heer Oront in de kamer. Hy gaf den boer zeer minzaam de hand, vroeg hem hoe zyn vrouw en kinderen voeren , en wat de reden van zyn komst ware? Ik breng u myn huur, myn Heer, antwoordde de boer, en haalde tevens een grooten beurs geld uit zyn zak. Neem het niet kwalyk , zeide hy verder, dat ik zo lang uitgebleven ben; de wegen zyn eenigen tyd zo (legt geweest, dat ik onmogelyk ter markt heb kunnen gaan.

In 't geheel niet , antwoorde de Heer Oront. Ik weet dat gy een zeer braaf man zyt, en zonder myn aanmaaning, wel om betaalen denken zoudt. Tevens ruimde hy

de