is toegevoegd aan je favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J)Ö" MIN MOET WIEMAN» OM ZYB

de tafel op dat de boer zyn geld kon u'C= tellen.

Frits zette groote oogen op, toen hy de boer zo veel- geld zag uittellen, en fcheen hem met wat meer achting te befchouwen.

Nadat de" Heer Oront het geld naar zich geftreeken eu den boer voor zyn goede betaaling óp eene minzaame wyze bedankt, en hem gewenscht had dat onze lieve Heer hem by zyn zuuren arbeid, fterkte^ en, nevens zyne vrouw en kinderen, gezondheid wilde fchenken , haalde by een korfje met honig voorden dag, en zeide: Hier heb ik nog wat voor de kinderen. Zoudt gy niet wel eens een luchtje willen fcheppen, en komen zien hoe wy op het land leeven? (Frits zag Karei eens aan en glimplachte) als het u belieft zal ik u in de andere week met myne paarden komen af haaien'.

De Heer Oront gaf zyn woord dat hy komen zou, doch verzocht dat de boer by hem zou blyven eeten.

Doch deeze nam de uitnodiging niet aan , en verontfchuldigde zich daar mede , dathy nog veel dingen in de Stad te doen had, en fchielyk weer naar huis moest.

De Heer Oront liet hem zyn korfje met lekkere krakelingen en wafeltjes vullen, bedankte hem nogmaals voor zyne promte betaaling en liet hem uit. Naauw-