is toegevoegd aan je favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLEGTE KLEEDING VERACHTEN. 90

F. Zekerlyk.

V. Doch als hy de paarden dan affchafte, hoe kon hy ons land bearbeiden ? en als hy dit niet deed, hoe zou hy ons pacht kunnen brengen?

Frits wilde nog iets zegg n, doch zyn vader ging heen en wierp hem een blik van 't oog toe, waaruit Frits en Karei zyne onvergenoegdhtid wel 1 ezen konden, en nam eenige dagen daaraan de gunftigegelegenh idwaar, om deeze beide knaapjes hun verkeerd gedrag onder het oog te brengen , gelyk wy in het volgende gefprek zullen doen zien.

€ * HET