is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64*/ )

De onzeekere inkomsten zijn, pro Memorie: Van Banken en Stoelen, circa . . / Sgo:—:~ Van Begraafgelden, circa . . ■ # 1680:—:— De Kerk behoudt noch taxeerbaare Effecten, noch Schulden. De Reparatiën enz., 10 Jaaren doorëen

geflagen, circa * 4°°°:—:—

Hier geldt weder dezelfde reflectie als bij de Oude Kerk, daar, volgends bericht van Kerkmeesteren, de menagementen finds A9. 1792 zodanig geweest zijn, dat voorige 10 Jaaren, doorëen geflagen, wel ƒ 1400:-:- meer onkosten gaven; men zal dus de Reparatiën voor het vervolg wel op ƒ 6000:-:^sjaars mogen calculeeren, zonder daaronder te begrijpen die der annexe Gebouwen: ook zal 'er in den eersten tijd de hand degelijk aan gelegd moeten worden.

De Graflieden in de NieuwezijdsCapel, zijn, volgends het verflag van Kerkmeesteren:

339 bruikbaare Graven, aan de Kerk behoorende.

281 dito, aan Particulieren. 16 dito, aan dito, waarop een last is rustende.

Waarvoor aan de Verkrijgers, volgends de berekening daarop gemaakt, gecedeerd zal worden:

In Recepisfen, op maandgelden, ter Thefaurie Amfterdam, in plaats van Specie . . ƒ3385:4: —

Waardoor dan, van de Effecten, tot de Nieuwezijds Capel behoord hebbende, aan de Stad komt:

In Losrenten, op Holland . . ƒ 7°°°:—

In Obligatiën, op dito . . ^30507:14:—

In Recepisfen, op maandgelden . . * 3364:16:—

De WESTER KERK, getaxeerd op ƒ 32000:—:—

Het eenige Gebouw, daar annex, is het Kosters Huis, het welk, op gronden in het beredeneerd Verflag, hier voorgaande, als geheel vernieuwd, uit de

Transporteeren /32coo:—:— In-