is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 LXV1I. LEERREDE.

Volgends

fommi-

gen, na de

verhaal

de binnen-

landfcbe

onlusten.

Volgends \ anderen, , in vroeger' lijd. j t i 1 ] ]

Voor het c laatjle zijn dug' tige rede- ï tien. ^

c

I 1

j l l ï

c

d

loor over de gefchiednis van Davids leven verfpreid wordt. — Et is, die meent, dat dit ; geval gebeurd zij , wanneer David, den opftand van Abfalom en Seba gedempt zijnde,' het Rijk nu meer in ruste bezat; des, in de laatfte jaaren van zijn leven en regeering. — Dus , ja, houdt men den draad der gefchied- ! lis doorloopende. Dus vindt men in den bin- f ïenlandfchen oorlog, waar door de landbouw verhinderd , en de akkers verwoest worden, le aanleiding tot den hongersnood. — Dan, mderen meenen, dat dit veele jaaren vroeger jebeurd zij , en wel, nadat David zijn Rijk >ver gansch Israël gevestigd hadde , en in rrede op den troon zat; en dus, na de opvoering der Ark naar Sion , en Nathans be, ofte , van 's Heeren wege aan David gedaan. in indedaad , er is veel, dat voor deeze geachten pleit. ■— Is het vermoedelijk, dat de i raak over Sauls misdaad , eerst in het laatst , 'an Davids regeering zou zijn gevorderd geworden? —• Zouden de Gibeonijten niet eerer over het geweld, door Saul tegen hen ge'leegd, bij David geklaagd, en recht verzocht ïebben? ■—■ In Hoofdftuk IX: ï. vraagt David: s er nog iemand, die overgebleeven is van den uize Sauls, dat ik weldaadigheid aan hem doe ? 3 het vermoedelijk , indien er toen , buiten fefibofeth , nog zeven manlijke fpruiten van auls huis overig waren, dat David daar van nweetend zou zijn geweest ? Veronderftelt ie vraag niet, dat Sauls kroost zoo verre

was I

i