is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener korte beöeffenende redeneerkunde voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 93 )

Dit leidt ons op een nieuw groot on. derfcheid tusfchen

Den Mensch zelf en

Alles wat buiten hem is.

Wat is de oorzaak dat de Mensch alles wat buiten hem is, als het ware, in zich zeiven tragt te herfcheppen , en zijne Natuur, zijn Wezen daaraan mede te deelen ?

Om dat hij beflaan en bewustheid heeft , is hij geneigt deze eigenfchappen ook aan de Levenlooze dingen , die om hem zijn, in zijne denkbeelden mede te deelen.

En wat is natuurlijker dan deze neiging, daar de Mensch, bij alles wat hij buiten zich denkt , als hij bewustheid daar van zal hebben , noodzaaklijk zich eerst aan zich zslven vertegenwoordigt.

Al wat hij zich voorftelt, moet bijge ■ volg vooraf de altoosduurende vooiftelling

van