is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener korte beöeffenende redeneerkunde voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 94 )

van zich zeiven doorgaan , en nemen daar van deszelfs kleuren en verfiering aan.

Daarom drukt de mensch op de ganrfche Natuur , om zo te fpreken , terwijl zij de voorfleUing van zich zeiven doorgaat , het merk van zijn aanwezen. —

Hij vorm: gedaantelooze voorwerpen na zijn lichaam. ——

Het onderfte deel van een Berg noemt hij de Voet , het bovenfte gedeelte van

denzelven de Rug.

En wanneer zijno verbeeldingskragt eenmaal verhit is , zo wordt de gantfche Levenlooze Matuur rondsom hem bezielt, zij vermengt zich Merker , dieper met

zijn Wezen Bergen huppelen

Aarde en Zee juichen. _

Op deze wijze heeft de Mensch ook aan de Levenlooze Waereld, zelfs aan Hoedanigheden, het onderfcheid van zijn ge Aagt mede gedeeld, en zich dezelve als Man en Vrouw vooigefteld , nadien hij het Levenlooze even als het Levende gepaard heeft: als:

De