is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe proeve van kleine gedichten voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voos. kinderen. 149

ó! Dagt ik, ó! nu moet ik fterven.

Wat dwaasheid overkwam mij toch, Dat ik mij zeiven ziek'dorst veinzen!

Dit zijn de vrugten van 't bedrog. Ik fchreijde, maar het kon niets baten;

Ik bad, het hielp mij even min. „ 't fs tot uw best mijn kind; riep moeder,

„ Neem fpoedig toch dit poeder in." Ik moest. Dus heb ik ftraf geleden

Voor 't geen ik dwaaslijk heh misdaan, 'k Wil, eer ik mij weer ziek wil houden,

Liefst honierdmaal naar fchool toegaan, 't Is eens, maar 't zal niet wcèr gebeuren.

E E t j E.

Hoe! hebt ge dan daar meê gefpot? Maar Gerrit; durft ge zoo te liegen!

Gij tergt hier door de wraak van God, Had die, tot ftraf van dit uw veinzen,

Ueens op 't ziekbed neergeleid,

Hoe