is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORZAAK VAN GROOTHEID DER ROMEINEN.

liefde voor Vaderlard en Wetten, en Godsdienst, en door hooge Ampten alleen aan verftandir gen en deugdzaamen te geeven.

41 V". Waardoor meer?

A. Door legers wel in de tugt te houden, en bedreeven te maaken in de wapenen.

42 V, En dus...?

A. Dus Werden de Romeinen, over 't algemeen, edel, grootmoedig, dapper, alles opzettende voor het Vaderland: want elk Burger was een Soldaat, en elk Soldaat een Burger.

43 Waardoor kwam het verval?

A. Toen Rome's Gebied verre uitgebreid was geworden , we'gerden Veldheeren en Soldaaten in afgelegen' Gewesten den Staat te gehoorzaamen: Soldaaten kleefden hunne Veldheeren te vee! aan, en waanden niet meer Soldaaten van Rome; maar van Syll a, van Marius, of van C^sar en Pompejus te zyn.

44 V. Wat gaf verder verval ?

A. De Raad verloor zyn gezag, en 't Volk drong zyne gunftelingen in een gedugt vermogen.

45 V. En verder...?

A. 't Burgerregt werdt met den tyd aan te veelen gefchonken, 't gee„ verdeeldheden baarde, ea de liefde voor 't Vaderland deedt vergaan.

46 V. Wat moet men 'er by voegen?

A, Dat hunne Wetten wel goed waren, om eeF 3 nea