is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2l6 zweedsche konincen.

A. Toen wist zy zich daarin wel te handhaaven; maar zy verliet de kroon in het jaar 1654, trok naar Rome, verzaakte den Hervormden Godsdienst, en •vertoonde dus een zonderling mengfel. van groote , hoedanigheden en gebreken.

11 V. Aan wien gaf zy, by den afftand, de kroon over? •

A- Aan Karel Gustavus, haaren'Neef, die zyn leven in oorlogen fleet, en de Deenen zou verwonnen hebben, hadt ons Vaderland dezelven niet bygefprongen.

12 V. Wie kwam na hem?

A. Karel de XI in het jaar 1660, die eerst voor, daarna tegen ons Land was,, waarby hy meer won, dan verloor.

13 V. Wie overtrof hem ?

A. Zyn Zoon, Karel de XII in het jaar 1697, , één der zonderlingfle Vorften, hard van lichaamsgeftel, en wel onderweezen; doch die door Deenen, Tooien en Rusferi werdt aangevallen, toen zy dag ten, dat hy ongezind was tat den oorlog.

14 V. En hy werdt verwonnen'?

A. Neen: hy dwong de Deenen om genade te bidden; verfJoeg een fterk verfchanst leger van Rus[en; en vernederde de Poolen. . 15 V. Wat toen.."; ?

A. Hy gaf hun daarop eenen anderen Koning; werdt door de Turken gevangen; raakte daarna los;

en