is toegevoegd aan je favorieten.

Memorie aan den breden raad der stad Groningen ingediend door byna 800 burgers en ingezetenen ter nader betoog enz. van hunne adressen den 8, en 16 februarii 1786 [...] ingebragt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE

AAN DEN

BREDENRAAD

DER STAD

GRONINGEN

ingediend door byna 800 Burgers en Ingezetenen

TER NADER BETOOG enz. fan Hunue AcJdreflen den 8, en 16 Februarii 1785.

by H: GEM: RAAD ingebragt Met de bylagen, daar toe betreklyk.

als mbeüe de

RESOLUTIE van den BREDEN RAAD in dato den 17 Maart 1786". daar op gevolgt

en de BRIEV aan zyne

DOORLUGTIGSTE HOOGHEID.