is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijkrede op Pieter Nieuwland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PIË-TER. NIEUWLAND. &

buttige dingen die ik van hem geleerd heb,met dankbaarheid erkennen. Eenigen ftaan met mij in het zelfde geval; wij betreuren het gemis van den deugdsamen, den trouwen, den gullen , den nuttigen vriend: en, hoewel ieder onzerGode dankbaar blijft,dat ons nog andere trouwhartige vrienden, welke Hij ons in zijne goedheid heeft gefchonken, overig blijven; is dit echter waar, dat fommige omftandigheden, gelijkheid van neigingen, overeenkomst van ftudiën, de bijzondere ommegang zelfs die nieuwland eigen was, zijn verlies, in veele opzichten j onherftelbaar maaken.

Ja dit verlies is voor zijne vrienden onherftelbaar: maar het treft ook alle menfchen, om dat^ alle verdienften, alle geleerdheid, daargelaaten, nieuwland een beminnelijk mensch geweest js. Hoe wel de natuur hem eene fchoone lichaamsgeftalte had geweigerd; 'er niets groots, niets treffends in zijn uiterlijk voorkomen was; zijne manieren ver afweken van die, welke men in de zoogenoemde groote wereld, of zeekere foort van de befchaafdfte kringen verëischt, doch welke hij nimmer , niet tegenftaande Zijne verkeering met grooten en aanzienlijken, heeft trachten natebootzen; om dat hij zeer Wel wist, dat alle gemaaktheid eene belachlijke vertoning oplevert, (6j) en dat men over het geheel het meest behaagt, wanneer murt Verfchijnt zoo als men is; werd nieuwland «chter door allen gezocht en bemind; hij was G 3 door'