is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontdekking van America, geschikt ter aangenaame [...] leezing voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =33 )

ren-kost. Die geeft frisch bloed en kracht j daarentegen maaken de fnoeperyën ons flechts verwyfd en ongezond. — Dan wy keeren wejder tot onzen kolumeus!

De Oroncko-Stmm vak by het eiland Trmidé met zulk een geweld in den Oceaan, dat de Scheepvaart daardoor ten interne gevaarlyk gemaakt wordt. De golven ryzen , flaan en breeken aldaar op eene vreesfelyke wyze; en een Schip, 't welk het ongeluk heeft, tusfehen deeze zwaare breeking der golven te geraaken , loopt grootelyks gevaar, daardoor veibryzeld te worden. Dit ongeluk kwam nu kolumeus met dc zynen over, en hy was, eer hy't verwachtte , in dit geduchte ftrydperk van tegen elkander rollende golven, waarvan zyne Schepen , als ligte ballen op en neer, rechts en links, gcflingerd wierden. Hy moest alle zyne bekwaamheid te werk ftellcn , om uit deeze gevaarlyke plaats te ontkomen door eenfiraat of tte-enpe\ welke zo afgrysfelyk was, dathy dezelve La Boka del Drago, of de Draaken-Keel noemde. Ziet hier, kinderen! (op dt Kaart^ wonende) daar ligt dezelve tusfehen Trïnidad en de kust van Kumana , 't geen , gelyk u bekend is, een gedeelte is van Terra firma.

O S 'IE~