Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE

VAN MEJUFFROUW

SARA BURGERHART-,

UITGEGEVEN

d 0 o r.

E. BEK K E R>

Wed. Ds. WOLF F,

E N

A. D E K E N. \

[Niet Vertaalt."]

EERSTE DEEL.

in 's GRAVEN H AG

by I S A A C van C LE E F,

mdcclxxxii.

Sluiten