is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling weegens eene noodzaaklyke verbeetering der kleeding, waar in betoogd word, dat de oorzaak der zedelyke en lichaamlyke verbastering des menschdoms in het draagen van broeken gezogt moet worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 61 3

§. i

Wij willen om zeer gewichtige redenen en met het heiïzaamfte oogmerk op het land bij de kinderen, zoo wel van het mannelijke als vrouwlijke geflacht, die negen jaar oud zijn eene eenvormige manier van kleedinge in vervolg van tijd invoeren, die bij alle kinderen in den goeden, ons zoo lieven ftand der landlieden in gedaante en kleur gelijk en eenvormig is, en die betaamlijk voor kinderen, en gezond, cenvouwig, geregeld, zuiver, ligt, gemaklijk, duurzaam en goedkoop zijn zal.

t I t

Eer wij deeze nieuwe eenvormige kleeding van de kinderen der landlieden, die na eenige jaaren zal ingevoerd worden, befchrijven en bepaalcn , zullen wij eerst nog iets zeggen omtrent onze beweegredenen hier toe en de oogmerken, die wij daar bij hebben, om voor onze lieve getrouwe onderdaanen zoo veel te verftaanbaarer te zijn , en op dat zij, van de waarheid overtuigd, zoo veel te gewilliger ons 200 wehneenend lapdsvadérlijk bevel moogen opvolgen, i. De tegenwoordige kleeding der kinderen is zonder orde en ongeregeld: de

kleur,