is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling weegens eene noodzaaklyke verbeetering der kleeding, waar in betoogd word, dat de oorzaak der zedelyke en lichaamlyke verbastering des menschdoms in het draagen van broeken gezogt moet worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c <>$ y

zendvouwige ellende te wege voor de'menfehen' en ftaaten; en 6. is het tot nog toe eene der grootfte en fchadelijkfte dwaasheden der menfehen, dat zij de kinderen geene kinderen zijn laat'en, maar hen door kleedinge en kunst tot yolwasfencn, of ten minften hun gelijke menfehen maaken ( * _). Hier door wordt de regelmaatige bedaarde gang der natuur geftoerd 5 de kinderen, gekleed als mannen en vrouwen, worden verwaand en dwaas; zij willen geene kinderen zijn en bootzen de gewoontens, dwaasheden en ondeugden der volwasfenen; na; het kind bij voorbeeld drinkt brandewijn , rookt tabak, fpeelt met de kaart, vloekt en zweert als een voïwasfen mensch; de ouderen vergen =te veel en te vroeg aan de nog zwakke krachten des lighaams en der ziele van hunne kinderen en de kinderen gelijk de paarden en koeijen van de boeren, worden gebrekkig en bedorven voor hun geheel leven naar lighaam en ziel. —Dit alles moet niet meer gebeuren ! —

De eerbiedwaardige ti s s 0 t zegt in zijne handlei-

(*) Zie campins noodige opmerking, dat de kinderen kinderen zijn, en als zodanig moeiten behandeld worden ; in het eerfte Deel van zijne Erziehungsfchriften.

E