is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedverhaal van het verblijf van den beruchten graaf van Cagliostro, te Mittau; en deszelfs schijntoverijen aldaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3*

INLEIDING.

„ mensch, hij is ook in deze hoofdzaak zo ge99 heim, dat ik geioove , dat men nog een' ge,, ruimen tijd zal moeten wachten, eer men, ,, met volle zeekerhe'a , iets over hem kan zeg-

gen. Hij heeft vrienden, die, vol verrukking „ mei hem ingenomen zijn, en bittere vijanden;

hij feh'jnt zeer opeuh .rtigMais le coup de ,, mai;.re reste dans man caur, *, zeide hij zelf , hier tegens eene vrouw die hij tegen zijne „ gewooire en grondftelljngen t) zeer hoog

achte. Voornaamlijk hier door heb ik het „ volgende vernomen. De graaf Cagliostro zegt, „ dat hij in Medina de geneeskunde beoefend heeft, „ en aldaar de natuur op eene vrij andere wij,, ze heeft leeren kennen, als onze Eüropeefche „ genee.sheeren; wij (lapten te los over de tee,, kenen der ziekten, en vooral over de veran„ deringen van het menfcheli^k lighaam heen: ,, in zijne Hoogefchool werdt men opgeleid, om ,, niet alleen depols,.'welkeCo^/njfro volgends het y, algemeene getuigenis, zelfs ook der geneeshee-

M ren,

f*J Maar het meetttrflui b'.ijft in mijn hart.

® (]-) Verachting van lier vrouwüjk gedacht was eene kunstgreep, waar v: n Cagliustro zh ooi; hier bediende, om op deze w;ize van de dankbaarheid en de verruk. Uing var die genen, werken hij uitzonderde; verzeeker»

ie zijn..