is toegevoegd aan uw favorieten.

Anecdotes voor menschenvrienden, ter verbetering van het hart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rudolf ïn karoline. 147

flechts de eerste regels, haalde zijnen neus op en wierp den brief onder andere papieren.

De krachten van karoline namen daaglijks meer en meer al". Zij verzonk in eene diepe zwaarmoedigheid; en toen eindlijk het uur haarer bevalling daar was, waren haare levensgeesten vervloogen; zij moest dus, krachtloos, bezwijken. Onder het vuuriglijkst bidden, waarbij zij God niet alleen om vergiffenis van haare eigen, maar ook van haar' Verleiders overtreedingen aanriep, ftierf zij en met haar de vrugt van haare romaneske liefde.

De tijd zal leeren, of die God, welke vast het goede beloont en het kwaade flraft, goedvinden zal, dien eerloozen Verleider reeds hier op aarde zijne kastijdende hand te doen gevoelen. Zijne medeburgers, die hem kennen en tevens niet behoeven te ontzien, behandelen hem reeds met de welverdiende ver-, achting; en alle menfchen-vrienden en vriendinnen , onder onze Leezeren, zullen zekerlijk, terwijl zij der menschheid hulde doen en aan de gedachtenis der rampzalige karoline eenen traan toewijden, haaren ontaarten Verleider verfoeijen. '

K 2 IIU-