Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEREDENEE R T CONSTITUTIONEEL

WOORDENBOEK,

WAARIN, NAAR ORDE VAN *T ALPHABET, GEVONDEN WORD ALLES WAT EEN BURGER, EVEN VEEL VAN WELKEN RANG OF STAND , NODIG HEEFT TE WETEN TOT VERSTAND VAN ZIJNE RECHTEN EN PLICHTEN, EN WAAR NAAR HIJ ZICH IN ZIJNEN POST, OF HANDEL, OF IN 'T GEMENE LEVEfr, TE GEDRAGEN HEBBEJ MET AANWIJZING DER PLAATSEN,

IN DE

ACTE van STAATSREGELING,

Bij hst Bamaffche Volk op den 23 April 179% aangenomen ;

BENEVENS IM

ZODANIGE DECREETEN EN BESLUITEN, MITSGADERS PUELICATIÜN, NOTIFICATIËN EN REGLEMENTEN, ALS ZEDERT DIEN TIJD ZIJN GENOMEN, GEËMANEERD EN AFGEKONDIGD, EN WELKE KRAGT VAN WET HEBBEN.

DOOR.

JAN GREEVEN.

Te DORDRECHT bij A. Blusfé g> Zoon, D. de ringt- AMSTELDAM, M. de Bruyn, G. Roos, Erve C. Stichter; ROTTERDAM, Wed. van Heel, J. van Santen, N. Cornel; LEIDEN, M. Cijf- *> veer, D. du Saar; DEN HAAG, Thierry $> Menfm*; BOMMEL de Meyere; MIDDELBURG Wed. IV. Abrahams, P. Gillisjcn, en P. A. da Winter.

Sluiten