Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEREDENEERD

REGISTER

OFTE

HOOFDZAAKLYKE INHOUD

DER VERHANDELINGEN, DIE IN DE XXVIII DEELEK VAN DE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPY DER wtcTi-njqCHAPPEN VOORKOMEN,

OP DERZELVER VERZOEK OPGEMAAKT DOOR

JOHANNES FLORENTIUS MARTINET ,

A. L. Af, PUIL- DOCTOR LID DER HOLLANDSCHE MdATSCHAPTT, EN PREDIKANT TE ZUTPHEIW

EN DOOR DE MAATSCHAPPY UITGEGEEVEN.

Te HAERLEM en AMSTERDAM*,

By C. PLAAT en J. ALLART,

Drukkers van de Hollandfche Bfaatfchappye der Jfeetenfchappen, 1793-

Met Privilegie der Ed. Groot &og Heeren Stnaten van Holland en West-Vriesland.

Sluiten