is toegevoegd aan je favorieten.

Korte en zaakelyke beschouwing van de verschillende begrippen over de militaire jurisdictie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H9 )

te alleen deszelfs gewoon verblyf in deze of geene Provincie hem hec gemeenzaemsc mee derzelve zeden, gewoonte en levenswyze : Beoordeel, Wel Ed. Geftr. en beantwoord deze vraegen , welke my der overweging waerdig fchynen.

Inruilen bewees de Heer Paulus dat de Stadthouders tot dit arbitrage de bevoegdften zyn, uit hoofde der kennis, welke zjeunnen hebben van elke Pro» vincie. Niemand' zal op goede gronden ontkennen , dat de Heeren Stadthouders boven anderen eene meer volledige kennis van den gefteldheid van elk Provincie kunnen hebben — edoch , zoude men hier uit even zeker mogen befluiten , dat de Stadthouders eene volledige kennis bezitten. —— INeen — voorzeker — want door zulke eene laege vlcyery , zoude men of het Hoofd of het Hart des tegenwoordigen Stadthouders dezer Republieke ten hoogften beledigen — terwyl het byna voor een menfeh onmogelyk is om de zoo onderfcheidene gefteldheid van elke Provincie door en door te kennen — om een volledig begrip te hebben van derzelver wetten , zeden - gewoonten; en een juift oordeel over derzelver byzondere behoeften — laften , revenuen en producten te vellen — dit alles is voor één menfeh onmogelyk — al leide hy zyn gantfche leven toe aen derzelver beoefening : hoe veel minder kan dan zulke eene volledige kennis van de gefteldheid van elke Provincie in de Stadthouders onderfteld worden — wier hoog aenzienelyke Bedieningen veele andere, niet H 4 min