is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize in Zwitserland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door ZWITSERLAND. i77

de oceaan dezelve agter zig liet, had hij zijne eerfte woede reeds verloren, hij ftroomde met minder onftuimigheid naar de kom, die hij nu beflaat. Verder op verheffen zig de bergen en verdeelen zig in veele ketenen, welker verfchillende rigtingen den ftrijd des waters toonen. Hier worden de ftroomen aangewezen door breede diepe valeien; het was eene verbolgen zee, die haare hoogten en diepten befpoelde. Groote banken van fchulpen en voortbrengzelen uit het groeijend rijk bewijzen dat zij 'er lang geftaan heeft; derzelver verfteening getuigt van het getal eeuwen, die 'er verloopen zijn zedert zij dezelve verhaten heeft. Hooger zijn de gedaanten grooter; alles kondigt nog geweldiger beweegingen, kragtiger middelen, eene meer verwijderde oudheid aan. Elke trap verhooging voegt eene eeuw bij den ouderdom der bergen en de waarneemer, eindelijk tot op duizend halve roeden boven de tegenswoordige oppervlakte der zee gekoomen, is op de grootfte hoogte, daar men fpooren van dezelve ziet en vindt aldaar het verwijderst tijdperk van derzelver bekend werk Cc). Het verfchilt egter nog

veel

(c) Nieuwere waarneemingen, door den burger ramond in het Pyreneesch gebergte gedaan, hebben hera doen befluiten dat het water eene grooter hoogte bereikt heeft dan die, waarvan hij hier melding maakt. Ziet hier II. Deel» M het