is toegevoegd aan uw favorieten.

Crimineel proces, tegen W.L. van Warmelo [...] over het uittrekken ter verdediging der stad Hattem, in [...] 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2*8 )

9- Getuige zal bepaeldclijk opgeeven, om welken tyd, en bij welke gelegenheid de Producent dus zoude gefprooken hebben?

Getuige zegt, op een Zondag; doch niet te weeten, bij welke gelegenheid.

10. Getuige heeft laestelyk nog ter in. ftantie van den Heer Landdrost verklaerd, gezegden van den Producent gehoord te hebben over een vreemde machtige nabuur, en het waerfchijnelijk overkomen van dcnzelven tot ons, doch heeft flechts gedeponeerd in d;en zin, als haer gevraagd was, daerover gehoord te hebben; waerom Getuige nu bepaeldelyk z;.l moeten opgeeven, op hoedanig eene wyze de Producent z ch daerover heeft uitgelaeten, en in vve'ke woorden hij zich daerover heeft ui:gedruk i? &

Getuige zegt hier van niet anders te weeten, als dat de Producent gefprooken heeft van een vreemde Mogendheid.

11. En zoo zy mocht zeggen, de woorden van den Producent niet te kunnen opgeeven; zal Getuige a's dan echter z^lve moeten zeggen den zin, die zv meent onthouden te hebben, zonder zich ergens anders toe te refereeren ?

Getuige zegt, van den zin niet te weeten.

Op gedaene citatie is gecompareerd Mevrouw van Krietenberg, welke na voorgaen-

de