is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene waereld geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 ALGEMEENE

!• de minde ontëering van de Bulle Unigenitydperk. m jn ^6 befluiten des Parlements niet wilde gedoogen, en tevens deszelfs handelwyze in deezen opzichte welëens afDe Gces- keurde. Mogelyk won de Vergadering der bewiS Geesce'ykheid, in dien tyd" te Parys geden ko- houden , de gunst van het Hof eenigerning een maate door de bereidvaardigheid, waarmeaanziene- de zy den Koning een vrywillige gift van ww1Vli' zestien müliöenen toeftond, die ten be^j-t.'se hoeve der oorlogs-toebereidfelen tegen£72geland van haar geëischt werden. En evenwel kon de Aartsbisfchop niet bewerken , dat het vonnis van zyn bannisfement werd ingetrokken. 1755. By de poogingen des Parlements ter Den 6de voltrekking van 's Konings bevél van den van Bloei- 2de van Herfstmaand 1754 geraakte hetuuand. zelve ook met de Sarbonne overhoop.' De Ad vokaat-Generaal d'Ormesson had vier en twintig ftellingen opgegeeven , welke federt de Herfstmaand van 't voorige jaar Gefchil in de Sorbonne verdeedigd waren. Het van hec Parlement, oordeelende, dat deeze ftellinmefdT1 g<rn ftrvdiS wareh ^gen het gemelde KoSorbonne. ninglyk bevél, vermaande de Sorbonne tot gehoorzaamheid en voorzichtigheid, verbood haar, toen zy weigerde, 's Konings bevél wegens het ftilzwygen van de Godsdienstige gefchillen te regiftreeren , in het vervolg buiten voorkennis des Parlements eenige ftellingen te verdeedigen, en wist deeze Hooge School te doen gehoorzaamen.

Meer-